Triển lãm Vietnammedipharm 2024

26/10/2023

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 - VIETNAM MEDIPHARM 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 9-12/5/2024 tại Cung VHHN 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.