Nghị định số 26/2023/NĐ-CP (Phần 2) Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

04/07/2023

Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan