18/11/2022 4:51:05 PM
       

Hợp tác kinh doanh » Tìm đối tác phân phối Tinh dầu hồi / Anise oil - Tinh dầu thông / Pine oil

Công ty đang cần tìm đối tác phân phối Tinh dầu hồi / Anise oil - Tinh dầu thông / Pine oil Số lượng tối thiểu / Minimum Order Quantity : 01 container (14-16 tấn/tons)


Công ty đang cần tìm đối tác phân phối Tinh dầu hồi / Anise oil - Tinh dầu thông / Pine oil, với các thông tin cụ thể sau :

Tinh dầu hồi / Anise oil :

Số lượng tối thiểu / Minimum Order Quantity:

1 công 20, 16 tấn, thời gian gom hàng từ 40 – 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

1 full 20 feet container, 16 tons, product preparing from 40 – 45 days from signed contract date


Tinh dầu thông / Pine oil :

Số lượng tối thiểu / Minimum Order Quantity:

1 công 20, 14.4 tấn, thời gian gom hàng từ 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

1 full 20 feet container, 14.4 tons, product preparing from 40 – 45 days from signed contract date 


Thông tin liên hệ :

Nguyễn Trọng Minh Quang

Điện thoại : +84902108988

Email : quangnguyen@vimedimex.vn


Download File :

 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email:   vimehanoi@vnn.vn
  vimehanoi@vimedimex.vn

Designed by DTC., Ltd.