Tuyển dụng

Tuyển Kế toán viên  [ 11/08/2019]

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam – vimedimex VN Tuyển dụng Kế toán viên

Tuyển Trưởng kho GSP, GDP  [ 29/05/2019]

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam – vimedimex VN Tuyển dụng Trưởng kho GSP - GDP

Trình dược viên  [ 26/10/2016]

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam – vimedimex VN Tuyển Trình Dược viên

 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email: vimehanoi@vnn.vn

Designed by DTC., Ltd.